Co jsou tepelná čerpadla

Co jsou tepelná čerpadla?

Tepelné čerpadlo pracuje na stejném principu jako chladnička. Ta odebírá teplo potravinám - chladí - a v zadní části lednice - topí. Stejně pracuje tepelné čerpadlo, ale obráceně a s mnohem větším výkonem. Odebírá teplo vodě, vzduchu nebo zemi, a pomocí radiátorů nebo podlahového vytápění topí.

Co je tepelné čerpadlo


PRINCIP FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA

-Ze vzduchu, vody nebo země odebírá teplo chladivo kolující v tepelném čerpadle a tím se odpařuje

-Kompresor tepelného čerpadla prudce stlačí o několik stupňů ohřáté plynné chladivo, a díky fyzikálnímu principu
komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota, povýší  nízkopotenciální teplo na vyšší teplotní hladinu cca. 80°C.
-Takto zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku předá teplo vodě v topném systému
-Průchodem přes expanzní ventil putuje chladivo nazpátek k prvnímu výměníku, kde se opět ohřeje.

Princip tepelného čerpadla 1Princip tepelného čerpadla 2

TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL

Tepelná čerpadla rozlišujeme dle použití v praxi na několik základních typů.

Typy tepelných čerpadel
Použití každého z nich je vždy po předchozí konzultaci s našimi zákazníky a analýze celkové situace.