Reference

Cafe Benedictine

Cafe Benedictine

Požadavkem investora bylo v rámci rekonstrukce objektu najít provozně optimální řešení na vytápění, aktivní chlazení a ohřev TUV pro provoz kavárny v centru Rajhradu. V objektu bylo instalováno tepelné čerpadlo systému vzduch – voda IDM  TERRA ML 8-13 Complete, čerpadlo využívá systém vzdálené správy MyIDM.