Reference

Rezidence Jelenice

Rezidence Jelenice

Naším zadáním bylo vyřešit vytápění objektu s 84 bytovými jednotkami. Vypočtená tepelná ztráta objektu je 100kW, instalovali jsme u objektu 2 vzduchová tepelná čerpadla  propojená do kaskády IDM TERRA AL 60MAX, v objektu jsou 4 samostatné sekce vytápění, objekt je vytápěn radiátory.