Vzduchová tepelná čerpadla

Vzduchová tepelná čerpadla

Vzduchová tepelná čerpadla

Vzduch je k dispozici všude v dostatečném množství. Proto je nasnadě, použít ho jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo. Venkovní vzduch je
tepelným čerpadlem nasáván pomocí ventilátoru. Ve výparníku přenáší venkovní vzduch část svého tepla na chladící médium a přitom se
ochlazuje. V závislosti na lokalitě však venkovní vzduch v průběhu roku podléhá velkým teplotním výkyvům. S těmito výkyvy se také mění topný
                                                                                                             výkon tepelného čerpadla, což je nutné zohlednit při jeho dimenzování.
Výhody vzduchu
- Snadný zdroj tepla

- Není nutné povolení
- Malá půdorysná plocha
Dále je nutné zohlednit následující body:
- S klesající venkovní teplotou klesá efektivita a topný výkon tepelného čerpadla
- Ventilátor jako možný zdroj hluku