Zemní tepelná čerpadla

Zemní tepelná čerpadla

Zemní tepelná čerpadla

Země může naakumulovat velká množství solární energie. Tuto energii absorbuje země buď přímo ze slunečního záření, nebo ji přijímá v podobě deště nebo ze vzduchu. Energii akumulovanou v zemi lze získávat pomocí zemních kolektorů, zemních sond nebo energetických pilotů a přivádět ji tepelnému čerpadlu (v případě topného provozu). Přitom se jedná o uzavřený potrubní systém, ve kterém cirkuluje teplonosné médium, takzvaná nemrznoucí směs (směs vody a nemrznoucí kapaliny). Přitom nemrznoucí směs během topného provozu absorbuje v zemi teplo a předává ho výparníku tepelného čerpadla.
Výhody
- Dobrá úroveň teploty země v průběhu celého roku
- Malá půdorysná plocha
- Výborně se hodí pro aktivní a pasivní chlazení
- Možná stabilizace povrchu
Dále je nutné zohlednit následující body:
- Vysoké investiční náklady
- Vždy je nutné stavební povolení